NEWS

PROJECT

LINKS

CV

Horse in Naked Rakuteknik
Graebe
Tufted duck family
Swan

Click on the pictures to get enlargement and text!

En glödande Rakunbränd and Kvinnohuvud Skulpturer i stengods och lergods Trädgårdsskulptur Nedkylning av Rakubränd fågel Lucy Kvinna med barn Relief Hund Duva Vigg Mås Rådjur Måsar duva, naked raku dopping, naked raku björnhuvuden, naked raku rådjur, raku mås o tärna mås, naked raku vigg, naked raku vaktlar, naked raku