NEWS

PROJECT

LINKS

CV

SCULPTURE

A thought chooses material, travels towards an expression that brings about a feeling – a thought.

My reflexion of the form and/or the feeling

Maila till Maria!

 

Bitches can! Lupa, my inspiration and muse

En glödande Rakunbränd and Kvinnohuvud Skulpturer i stengods och lergods Trädgårdsskulptur Nedkylning av Rakubränd fågel Lucy Kvinna med barn Relief Madonna Avkylning av nybränd Raku-fågel Japansk snöapa Trädgårdsskulptur Kvinna och barn Rakufågel Lucy - flera bilder Bokstavsbarnet Rådjur Betongkatt