SKULPTUR

En tanke väljer ett material och ger sig ut på en resa till ett uttryck som förmedlar en känsla - en tanke

Min spegling av formen och/eller känslan som fångande mig

Tikar kan! Lupa min inspiration - min musa

En glödande Rakunbränd and Kvinnohuvud Skulpturer i stengods och lergods Trädgårdsskulptur Nedkylning av Rakubränd fågel Lucy Kvinna med barn Relief Madonna Avkylning av nybränd Raku-fågel Japansk snöapa Trädgårdsskulptur Kvinna och barn Rakufågel Lucy - flera bilder Bokstavsbarnet Rådjur Betongkatt