MARIA COTELLESSA

• skulptur •

Djuröga


En gång på en strandgick jag i sanden utmed vattenbrynetframför mig gick en ung måsvi gick ett par hundra meter såtill slut vände sig måsen,tittade upp på migvåra blickar möttes och vilade i varandranågra korta intensiva ögonblick


och såsom alla som mött blicken från ett djursöga vet att medvetandet finns däri sökande efter kontakteller tecken på fara, flykteller mer sällan, övervägande till anfall


så jag kan även påminna mig om viktenav djurs och naturs närvaroja man skulle kunna säga nödvändigheten avmångfald för vår fysiska överlevnad,men än mer vår psykiska