MARIA COTELLESSA

• skulptur •

Djuröga


En gång på en strand gick jag i sanden utmed vattenbrynet framför mig gick en ung mås. Vi gick ett par hundra meter så till slut vände sig måsen, tittade upp på mig, våra blickar möttes och vilade i varandra några korta intensiva ögonblick


och såsom alla som mött blicken från ett djursöga vet att medvetandet finns däri sökande efter kontakt eller tecken på fara, flykt eller mer sällan, övervägande till anfall


så jag kan även påminna mig om vikten av djurs och naturs närvaro ja man skulle kunna säga nödvändigheten av mångfald för vår fysiska överlevnad, men än mer vår psykiska

 

Maria Cotellessa